13.10 - 22.10.2017
Автомобилен салон София
Организатор:
Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България” (ААП)
20.10 - 22.10.2017
Школа за лидери
Организатор:
Хербалайф
28.10
Турнир Telenor Arena: Clash Royale – София
Организатор:
Telenor
30.10. - 31.10.2017
Четвърти регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа
Организатор:
Международна академия за обучение по киберразследвания, Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”, IDC България
03.11. - 04.11.2017
Ендодонтско лечение в четири нива
Организатор:
MB Consult
07.11. - 09.11.2017
17-ти неформален семинар на ACEM по правата на човека на тема „Права на човека и децата“
Организатор:
Asia-Europe Foundation (ASEF), МвНР, ДАЗД
08.11 - 11.11.2017
Интерфуд и Дринк
Организатор:
Интер Експо Център
08.11 - 11.11.2017
SIHRE
Организатор:
ИЕЦ и Национална асоциация Хотел Ресторант Кафетерия
08.11 - 11.11.2017
Месомания
Организатор:
Асоциация на месопреработвателите в България и Интер Експо Център
08.11 - 11.11.2017
Светът на млякото
Организатор:
Интер Експо Център и Асоциация на млекопреработвателите в България
08.11 - 11.11.2017
Булпек
Организатор:
Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите
08.11 - 11.11.2017
Салон на виното
Организатор:
Национална лозаро-винарска камара и Интер Експо Център
14.11.2017
7ма Регионална Енергийна Конференция
Организатор:
Български Енергиен и Минен форум
20.11 - 22.11.2017
Източно-европейска игрална конференция (EEGS)
Организатор:
БТАПОИИ
22.11 - 23.11.2017
Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия
Организатор:
BEGE expo
22.11 - 23.11.2017
Как да градим включващи организации, ориентирани към решения?
Организатор:
Reinventing Organisations
24.11 - 26.11.2017
Бебемания
Организатор:
АТСДБ
25.11.2017
Робо лига България
Организатор:
Робо лига България
03.12.2017
Ежегоден Благотворителен базар
Организатор:
International Women's Club - Sofia