новини

Интер Експо Център показа ново лице. След мащабен ремонт, началото, на който бе поставен с разрушително Demolition party на 4 юни, Конгресният център е с модернизиран облик, отговарящ на все по-високите стандарти и иновативни тенденции, които организаторите на събития изискват.