28.08.2023

Една сцена! На живо! Цял ден! 1500 човека!

Бяхме домакин на най- голямото DEV.BG събитие

Тази събота цялото IT общество беше предизвикано от седмата поред конференция DEV.BG All in One. Зали 5 и 6 бяха арена на Експо зона и изключително интересните теми от значими имена:
Пчели, Технологии и Екосистеми: Пътят към Екологично Възстановяване чрез Иновации, лектор Сергей Петров. Лекцията имаше фокус и върху нещо изключително важно и интересно, а именно пчелите роботи, резултат от съчетаването на инженерния гений с биологичните процеси. Тези иновативни роботи помагат за опрашването на растенията и поддържането на екосистемната равновесие, когато природните опрашители са под заплаха.
 
Създаване на следващо поколение AI иновация в медицината: Част 1, лектор Георги Къдрев. Всички посетители научиха какви са препятствията за AI иновациите и уникалната стойност, която се създава чрез тях в здравния сектор, както и как секторът ще се развие в тази нова ера на AI.
 
Създаване на следващо поколение AI иновация в медицината: Част 2, Георги Костадинов. Втората част засегна по – технически детайли. Обсъдени бяха AI алгоритмите, които се създават в областта, как се събират и анотират чисти данни в областта на медицината, както и регулаторните предизвикателства, които идват с иновациите в здравеопазването.
 
Demystifying large language models, лектор Иван Ванков.  В тази лекция бяха обсъдени обективно какво могат и не могат ChatGPT системите. Аудиторията потърси отговора на въпроса може ли AI да вземе част от работата, каква, кога и как.
 
Robotics Rhapsody, лектор Живко Петров. Роботи в ежедневието? Възможно ли е. На този и още подобни въпроси даде отговор презентацията на Живко Петров. Той запозна посетителите със  зараждането на колаборативните роботи и какво представляват те към ден днешен. Дискутирани  бяха кои са основните технологични предизвикателства, с които се борят инженерите в областта на роботиката и как може да се справим с тях.
 
IT индустрията в България: ключови фактори за успеха и бъдещето, лектор Светлин Наков. Deep tech, наука, иновации и образование бяха само малка част от засегнатите теми по време на тази презентация.
 
Какво значи AI трансформация за техническите екипи, лектор Петър Петров.
Лекцията засегна теми за това как AI променя света на софтуерната разработка, какви са за ползите и предизвикателствата на ползване на ChatGPT, Copilot и други инструменти.
 
AI-Powered Team and Process Management, Красимир Байлов. В тази лекция се разгледаха ползите от  изкуственият интелект, как той  може да има положително влияние върху нашата работа с хората и как можем да подобрим организационните процеси на лично, екипно и организационно ниво.
 
Силни IT екипи: защо и как да развиваме емоционална интелигентност на екипно ниво?, Отговори на тези въпроси даде лектор Лилия Месечкова.
 
Catalyzing the Future: What`s Next in Education and Upskilling for Tech Professionals, летор Теодор Панайотов. IT сектор - текущо състояние, нови тенденции и какво ни очаква бранша в бъдещето свързано с професионалното развитие и квалификация.
 
Още отговори за бъдещето на бранша от Никола Кереков и лекцията на тема „Поглед в бъдещето: какво ни готви 2024 в сферата на науката и технологиите?“
 
Колко близо сме до колонизация на червената планета - Марс? Лектор Татяна Иванова (студентка в програма“Космическо инженерство”) На последно място, но не и по важност една интересна лекция за космонавтиката. Всички научиха какви са плановете на космическите агенции и как производството на протеин от ларвите на мухата “Черен войник” може да открие своето приложение в космонавтиката. 
 
Gallery