27.07.2022

Интер Експо Център приветства Техническия инженерен център на Festo в България като нов наемател в офис сградата

Световният лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми – Festo, открива нов офис и изпитвателна лаборатория за нуждите на индустрията.
 
Festo е шестият нов наемател в сградата на Интер Експо Център за последните 2 години. С тази сделка Интер Експо Център затвърждава репутацията си на технологичен хъб, привличайки компании – иноватори, които предлагат глобални високотехнологични продукти с влияние върху световните икономически процеси.

Техническият инженерен център е част от Фесто Производство ЕООД - дъщерна фирма на германския концерн Festo SE & Co. KG, ще разполага в сградата с офис и помещения за изпитване.

Тук ще бъдат провеждани изпитвания на продукти и устройства в температурни камери, IP тестове и електрически характеристики преди внедряването им в производство. Индустриалните сегменти, където високотехнологичните продукти намират приложение, са автомобилната индустрия, медицинската техника и апаратура, автоматизираните  производства, биотехнологиите, химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост, водите и пречиствателните станции.

Заводът на Festo в България произвежда компоненти за процесна автоматизация, сензори за поток и налягане, свързващи кабели, електрически задвижвания – над 2560 вида изделия. Годишно се произвеждат повече от 10 милиона продукти, като компанията непрекъснато задълбочава компетентностите си и разширява продуктовата гама.

Фесто Производство е силно ангажирана с различни проекти, свързани с устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност. Това е една от водещите компании в пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България, чиято основа е „учене чрез работа“. Тази своя корпоративната мисия Festo реализира, предоставяйки софтуер за симулация, модулни фабрики и напълно оборудвани центрове за обучение. До края на 2023 година производство на Festo ще бъде неутрално по отношение на въглеродните емисии.