19.06.2023

Лидерите в снабдяването в България с най- важните теми за нашето време

Бяхме домакин на първата по рода си Конференция на Лидерите в снабдяването в България. Тя се осъществи благодарение на спонсорството от Ай Би Ем. Над 100 делегата от водещи компании в страната взеха участие в събитието.
 
Над 100 делегата от водещи компании в страната взеха участие в събитието.
Конференцията включваше две панелни дискусии и предостави възможност за нетуъркинг на съсловието на снабдяването. Лидерите, участващи в дискусиите засегнаха най-важните теми за общността. Обменен беше опит в устойчивото развитие и логистични предизвикателства, работата в условия на инфлация, кризите от последните години като възможност за насърчаване на нововъведения.
 
 Отдел снабдяване бе единодушно определен като важно свързващо звено, двигател на иновации и медиатор с добавена стойност за постигане на бизнес целите на всяка компания.
 
Разгледани бяха и възможности за по-фокусирано взаимодействие между бизнеса и академичните среди, в стремеж за привличане на таланти и демонстриране преимуществата на кариера в снабдяването пред младите таланти, навлизащи  в работната сила.
 
Не на последно място, панелисти и участници обмениха опит относно мотивирането и развитието на таланти, както и очакваните ефекти от навлизането на изкуствен интелект в работата ни.
 
Събитието завърши с нетуъркинг коктейл, на който бяха дискутирани възможности за бъдещи сътрудничества и събития.
 
 
Gallery