31.08.2018

Президентът Румен Радев закри 10-ата юбилейна конференция на Балканския физически съюз

Над 400 специалисти се събраха в Интер Експо Център от 26 до 30 август

„Съвременната наука се отличава с изключителната си сложност. Развиването ѝ може да бъде постигнато единствено чрез обединяване на научния потенциал. Това бяха част от посланията, които президентът на Република България Румен Радев отправи към участниците в Десетата конференция на Балканския физически съюз. Тя се проведе в Интер Експо Център от 26 до 30 август и събра над 400 представители на научните среди от страната и чужбина.

Като патрон на международното събитие, президентът Румен Радев отбеляза: „Свързаността на Балканите ще бъде „осакатена“, ако не успеем да обединим младите хора чрез образованието и науката“.

Президентът посочи, че физиката е наука, без която индустриалната революция и прогресът на човечеството не биха били възможни. Той изрази увереността си, че проведените ползотворни дискусии по време на международната конференция ще поставят началото на нови партньорства и развитие на науката както и на намиране на решения в сферата. Членове на балканския съюз са националните физически организации на Албания, България, Кипър, Република Македония, Гърция, Черна гора, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция. В тридневния международен форум в София участваха над 400 специалисти. 

Проведената в Интер Експо Център международна конференция бе организирана от Балканския физически съюз. Съорганизатори бяха Европейското физическо общество, Софийски университет „СВ. Климент Охридски“, Българската академия на науките, Министерството на образованието и науката, Агенцията за ядрено регулиране и Съюзът на учените в България.
 
Gallery