03.09.2021

Условията, при които ще се проведат предстоящите изложения в Интер Експо Център

В т. 18 от Заповед РД-01-748 са регламентирани мерките за провежданeто на изложения

Спазвайки посочените в Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г. временни противоепидемични мерки, специализирано изложение MachTech & InnoTech Expo 2021 (14-17 септември), което е на площ от 12 000 кв.м. и изложения Interfood & Drink, МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и COPIS (29 септември - 02 октомври), разположени на над 16 000 кв.м., ще се проведат в пълния си капацитет и с възможност за пълен обем на посещение.

В т. 18 от Заповедта са регламентирани мерките за провежданeто на изложения, както следва:
- създава се организация за еднопосочно движение
- осигуряване на контрол на влизащите лица
- допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. (важи за цялата площ на изложенията)
- осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите