Конгреси и събития

ЗАЛА РОДОПИ
Театър 100
Класна стая 50
Кръгла стая 40+30
Срещи 60
ЗАЛА ПИРИН
Театър 50
Класна стая 30
Кръгла стая 24
Срещи 32
ЗАЛА ВИТОША
Театър 500
Класна стая 160
Кръгла стая 80+60
Срещи 120
Коктейл до 350
ЗАЛА РИЛА
Кръгла стая 20+20
ЗАЛА МУСАЛА
Театър 160
Класна стая 66
Кръгла стая 50+50
Срещи 82
ЗАЛА РУЕН
Театър 50
Класна стая 30
Кръгла стая 24
Срещи 32
ЗАЛА ВИХРЕН
Театър 100
Класна стая 50
Кръгла стая 40+30
Срещи 60
Коктейл до 80
ЗАЛА ПАНОРАМА
Театър 120
Класна стая 50
Кръгла стая 50+20
Коктейл до 200